Elkarreragingarrintasuna

Herritarrek administrazioen esku dauden datu eta dokumentuak ez aurkezteko duten eskubidea eraginkortasunez gauzatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak administrazioen arteko informazio-trukea sustatu nahi du. Horixe da, hain zuzen, elkarreragingarritasuna: informazio-sistemek eta, ondorioz, haietan oinarritzen diren prozedurek daukaten gaitasuna datuak partekatzeko eta euren artean informazioa eta ezagutza trukatzeko.

Hori horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak elkarreragingarritasun-nodo bat sortu du, non administrazioen arteko informazio-trukea dagoeneko errealitate bat den. Beraz, web honek bitartekari-lana egiten du administrazioen artean; era horretan, herritarrek, enpresek eta entitateek ez dute paperezko ziurtagiririk aurkeztu behar parte hartzen duten administrazio-prozeduretan izapideak egitean. Horrez gainera, herritarrei laguntza ematen die administrazioarekin baliabide elektronikoen bidez harremanetan jartzeko.

Elkarreragingarritasuna azaltzeko Bizkaia Goazen 2030eko bideoa ikusi

Gaur egun, Bizkaiko Foru Aldundiaren Elkarreragingarritasun Nodoan, honako zerbitzu hauek jartzen dira administrazio publikoen eskura:

Kodea Eremua Zerbitzua
Administrazioen artean trukatzen diren datu-multzoak
Deskribapena
Zerbitzu bakoitzak eskainitako datuen laburpena
Lagatzailea
Herritarrei buruzko datuak dituen eta horien arduraduna den erakundea
Dokumentua edo esteka
Deskripzio-dokumentua edo esteka, zer datu eskatzen diren eta zerbitzuak zer datu itzultzen dituen azaltzen duena
Emaitza
Bizkaiko Foru Aldundiaren Elkarreragingarritasun nodoak eskuz egindako kontsultan itzulitako emaitzaren adibidea
Oharrak
Zerbitzuaren egoera
002 Identifikazioa Nortasun datuen egiaztapena Identifikazio-zenbaki bati lotutako nortasun datuen egiaztapena PZN
075 Identifikazioa Nortasun datuen kontsulta Pertsona bati lotutako nortasun datuen kontsulta PZN
064 Betebeharrak Zerga Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak Foru Aldundiak
003 Betebeharrak Zerga Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak BFA
006 Betebeharrak Zerga Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak ZAEA
085 Betebeharrak Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak.  ZAEA + Foru Aldundiak
066 Ogasuna Errenta maila (PFEZ) PFEZri lotutako errentei buruzko informazioa (salbuetsiak eta salbuetsi gabeak). Zenbatekoak dezimalekin ematen dira. Foru Aldundiak
043 Ogasuna Errenta maila (PFEZ) PFEZri lotutako errentei buruzko informazioa (salbuetsiak eta salbuetsi gabeak). Zenbatekoak dezimalekin ematen dira. BFA
044 Ogasuna Ondare maila Pertsona fisiko baten titulartasuneko ondasun eta eskubide ekonomikoei buruzko datuak BFA
045 Ogasuna Kontu maila Pertsona fisiko baten titulartasuneko finantza-erakundeetako kontuak eta horien saldoen zenbatekoa BFA
046 Ogasuna Ondasun higiezinak Pertsona fisiko baten titulartasuneko ondasun higiezinei, hiri-ondasunei eta landa-ondasunei buruzko informazio BFA
017 Ogasuna EJZren epigrafeak Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak Foru Aldundiak
018 Ogasuna EJZren epigrafeak Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak BFA
019 Ogasuna Zerga egoitzaren datuak Pertsona fisiko edo juridiko baten helbide fiskalari buruzko datuak BFA
047 Ogasuna Zerga egoitzaren datuak Pertsona fisiko edo juridiko baten helbide fiskalari buruzko datuak BFA
048 Ogasuna Nomina ordaintzaileak Pertsona fisiko baten nomina-ordaintzaileen datuak BFA
007 Egoitza Banakako Errolda Kontsultaren unean pertsona batek duen bizilekuari buruzko datuak kontsultatzeko  Bizkaiko Udalak
057 Egoitza Errolda historikoa Pertsona bat bizi izan den helbideak eta erroldan alta-/baja-mugimenduak, hamar urte lehenagora arte, kontsulta-datatik zenbatzen hasita Bizkaiko Udalak
058 Egoitza DSBErako Bizileku Errolda Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak. (Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako) Bizkaiko Udalak
079 Egoitza Bizileku Errolda Generikoa Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak Bizkaiko Udalak

Ez ditu barne hartzen Ermua eta Amorebieta

059 Egoitza Banakako Errolda Kontsultaren unean erroldan inskribatutako pertsonen helbidea EAEko Udalak
032 Egoitza Errolda Historikoa Pertsona bat bizi izan den helbideak eta erroldan alta-/baja-mugimenduak, hamar urte lehenagora arte, kontsulta-datatik zenbatzen hasita EAEko Udalak

Ez ditu barne hartzen Bizkaiko Udalak

031 Egoitza DSBErako Bizileku Errolda Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak. (Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako) EAEko Udalak

Ez ditu barne hartzen Bizkaiko Udalak

078 Egoitza Bizileku Errolda Generikoa

Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak

EAEko Udalak

Ez ditu barne hartzen Ermua eta Amorebieta

084 Egoitza Errolda Historikoa (032 eta 057 barne ditu) Barne hartzen ditu Bizkaiko Lurralde Historikoaren errolda historikoko zerbitzua eta EAEko errolda historikoko zerbitzua BFA - EJ
088 Egoitza Bizileku Errolda Generikoa (078 eta 079 barne ditu)

Barne hartzen ditu Bizkaiko Lurralde Historikoaren bizileku errolda generikoa eta EAEko bizileku errolda generikoa. 

BFA - EJ
034 Pertsonala Desgaitasun maila Pertsona bati lotutako desgaitasunari buruzko informazioa BFA
037 Pertsonala Mendekotasun maila Pertsona bati lotutako mendekotasun-mailari eta -graduari buruzko informazioa BFA
080 Pertsonala Mendekotasun-egoera aitortzea

Egiaztatzen du kontsultatutako pertsonak kontsulta-data zehatz batean mendekotasun-egoera aitortuta daukan. Mendekotasuna daukala ulertzen da haren mendekotasun-gradua >= 1 bada.

BFA
038 Pertsonala Mendekotasun maila eta gradua Pertsona bati lotutako mendekotasun-mailari eta -graduari buruzko informazioa IMSERSO
081 Pertsonala Desgaitasun-egoera aitortzea

Egiaztatzen du kontsultatutako pertsonak kontsulta-data zehatz batean desgaitasun-egoera aitortuta daukan. Desgaitasuna daukala ulertzen da haren desgaitasun-gradua % 33koa edo handiagoa bada.

BFA
073 Pertsonala Mugikortasun urriaren baremoa

Kontsultatutako pertsona data zehatz batetan mugikortasun urriaren baremoa duen ala ez konfirmatzen du.

BFA
074 Pertsonala PFEZeko kenkarietarako Letra aplikagarria

Kontsultatuko pertsonaren desgaitasunagatiko eta/edo mendekotasunagatiko PFEZeko kenkarietarako letra apligarria ematen du. 

BFA
077 Pertsonala Aparkatzeko txartelerako BFAren irizpen-zerbitzu

Egiaztatzen du pertsona batek aldeko irizpena daukan desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela eskuratzeko.

BFA
011 Prestazioak Pentsioak eta laguntza ekonomikoak Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan kobratutako pentsio/laguntzen zenbatekoari buruzko informazioa BFA
012 Prestazioak Mendekotasunaren prestazio ekonomikoak Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan kobratutako pentsio/laguntzen zenbatekoari buruzko informazioa BFA
013 Prestazioak Egoitza laguntza Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan eman zaizkion egoitza laguntzei buruzko informazioa  BFA
014 Prestazioak Laguntza pertsonala Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan eman zaizkion asistentzia pertsonalei buruzko informazioa BFA
015 Betebeharrak Ordainketa Betebeharrak Kontsultatzeko ea pertsona fisiko edo juridiko batek egunean dituen Gizarte Segurantzari ordaintzeko betebeharrak GSDN
001 Prestazioak Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBG) Titular bati lotutako zenbatekoak eta prestazioak Lanbide
054 Lan arloa Lan bizitza Kontsultaren datatik pertsona baten azken urteko lan-bizitza GSDN
082 Lan arloa Lan bizitza 5 urte Kontsultaren datatik pertsona baten azken 5 urteko lan-bizitza GSDN
009 Prestazioak Gizarte Prestazio Publikoak Pertsona batek jasotako gizarte-prestazio publikoak  GSIN
021 Familia Jaiotzen Erregistro Zibila Herritarren jaiotza-datuak, jaiotza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe Erregistro Zibila

Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten)

023 Familia Ezkontzen Erregistro Zibila Herritarren ezkontza-datuak, ezkontza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe Erregistro Zibila

Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten)

022 Familia Heriotzen Erregistro Zibila Herritarren heriotza-datuak, heriotza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe Erregistro Zibila
050 Aurrekariak Zigor aurrekariak (dokumentazioa bidez) Zigortuen Erregistro Zentralean edo Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean kontsultaren xede den pertsonaren datuak bat datozen jakiteko (kontsultatutako pertsonaren datu gutxiago sartu behar dira) Justizia Ministerioa
056 Aurrekariak Sexu-delituengatiko aurrekaririk eza dokumentazioaren bidez Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian inskribatuta ez dauden pertsonei buruzko ziurtagiriak (kontsultatutako pertsonaren datu gutxiago sartu behar dira) Justizia Ministerioa
016 Lan arloa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian alta emanda dagoela egiaztatzea Pertsona fisiko bat data jakin batean Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen egiaztapena GSDN
024 Familia Familia Ugariaren Datuak Familia ugariko titulu bati buruzko informazioa Eusko Jaurlaritza
025 Familia Etxebideren datuak Euskadiko babes ofizialeko etxebizitzen eskatzaileen erregistroan pertsona baten datuak kontsultatzeko Etxebide
026 Familia Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta egotea Kontsultaren datan pertsona bat Euskadiko Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta dagoen kontsultatzeko Eusko Jaurlaritza
028 Trafikoa Ibilgailuaren datuak Ibilgailu bati buruzko informazioa identifikazio-dokumentuaren zenbaki batetik abiatuta (matrikula, nibea, bastidore-zenbakia) TZN
051 Trafikoa Ibilgailuen zerrenda Ibilgailuen zerrenda pertsona baten izenean TZN
027 Trafikoa Gidabaimenak Pertsona batek dituen gidabaimenen zerrenda TZN
052 Trafikoa Ibilgailuaren datuak zehapenetarako Zehapen-prozeduretako ibilgailuei buruzko informazioa TZN

TZNk hitzarmena sinatzea eskatzen du

053 Trafikoa Gidarien zehapenak Zehapen-prozeduretan gidari baten informazioa TZN

TZNk hitzarmena sinatzea eskatzen du

030 Ikasketak Unibertsitate tituluak Pertsona fisiko bati emandako unibertsitate-titulu ofizialei buruzko informazioa Hezkuntza Ministerioa
036 Ikasketak Unibertsitatekoak ez diren tituluak Pertsona fisiko bati emandako unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialei buruzko informazioa (ikus tituluen zerrenda deskribapen-dokumentuan) Hezkuntza Ministerioa
039 Ikasketak Hizkuntza Eskakizun Gorena (Euskara) Pertsona bati ematen zaion euskararen hizkuntza-eskakizun altuenari buruzko informazioa ETZEB
068 Ikasketak Bekadunaren izaera Kontsultaren xede den pertsonari emandako bekak Hezkuntza Ministerioa
067 Ikasketak Unibertsitateko matrikula datuak Kontsultaren xede den pertsonaren unibertsitate-matrikulen datuak Hezkuntza Ministerioa
069 Ikasketak Profesionaltasun egiaztagiriak Pertsona baten prestakuntza-kontuan egiaztatutako profesionaltasun-ziurtagiriak Lanbide
070 Ikasketak Ikastaroen egiaztagiriak IVAPen bidez gainditutako ikastaroen zerrenda (Herri Ardulararitzaren Euskal Erakundea) Eusko Jaurlaritza
020 Egoitza Egoitza datuak Herritarren bizileku-datuak, errolda-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe EIN

EINek ez die baimenik ematen udalei eta mankomunitatei

033 Ogasuna Katastro datuak Pertsona fisiko edo juridiko bati lotutako katastroko datu-basean agertzen diren higiezinen katastroko datuak KZN

Estatuko katastroa

055 Ogasuna EJZren epigrafeak Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak Nafarroako Ogasuna
040 Prestazioak Langabezia Prestazioen Egungo Zenbatekoak Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioen zenbatekoak SEPE
041 Prestazioak Langabezia Prestazioen Aldiko Zenbatekoak Egun edo aldi jakin batean langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioen zenbatekoak SEPE
042 Prestazioak Langabezia-prestazioen egungo egoera Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioak SEPE
061 Lan arloa Enplegu-eskatzaile gisaren inskribapena gaur egungo datan Enplegu-zerbitzu publikoetan eskatzaile baten inskripzioaren egungo egoerari buruzko informazioa SEPE
062 Lan arloa Enplegu-eskatzaile gisaren inskribapena data konkretuan Enplegu-zerbitzu publikoetan eskatzaile batek data jakin batean duen inskripzio-egoera SEPE
060 Lan arloa Langabezia Prestazioak (040, 041 eta 042 barne ditu) Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioak, baita prestazio horien zenbatekoak ere, data edo aldi jakin batean. 040, 041 eta 042 zerbitzuak barne hartzen ditu. SEPE
063 Prestazioak EES eta Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoak Pertsona batek eskatutako EES/EPEak (Etxebizitzarako Eskubide Subjetiboa eta Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa) Eusko Jaurlaritza
065 Egoitza Legezko egoitzaren datuak Atzerritar batek Espainian duen legezko egoitzari buruzko datuak Barne Ministerioa
083 Notariotza Kopia Soila

Notario-ahalorde baten CSVa (egiaztapen-kode segurua) edo notario-ahalorde baten iraunkortasunean eragina duen dokumentu batena adierazita, kode horri dagokion kopia soil elektronikoa lortu ahal izango da.

NKN
086 Notariotza Ahalorde notarialen iraupena

Ahalorde notarial baten iraupenaren gaineko kontsultak egiteko aukera ematen du, hura identifikatuta edo ahalordea eman duen eskritura publikoaren identifikazio-dateun bidez, edo berariaz helburu horretarako jaulkitakok ode baten bidez (CSV).

 

NKN
087 Notariotza Sozietate bateko admnistratzaileak Sozietate bateko administratzailearen ixendapenaren egoera egiaztatzeko modua ematen du: gaur egun indarrean dagoen, kargua utzi duen edo uko egin dion.  NKN

Zerbitzuaren ordena ez da korrelatiboa, Elkarreragingarritasun Zerbitzuak garatzen ari baitira.

Berariaz adierazten ez diren zerbitzu guztiak kontsultakoak dira, egiaztapenekoak direla adierazten denean izan ezik.

Dokumentua edo esteka
Aktiboa
Eraikitzen
Konpontzen
Aldez aurreko hitzarmena behar da
Bilaketa masiboak ditu
Zerbitzu berria

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak herritarrei aitortzen die administrazio publikoen esku dagoeneko dauden datuak eta dokumentuak ez aurkezteko eskubidea.

Horrez gainera, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak, IV. kapituluan, elkarreragingarritasunaren protagonismoa onartzen du, eta xedatzen du administrazio bakoitzak irispidea erraztu egin beharko duela interesdunen inguruan dauzkan datuak gainerako administrazio publikoek eskuratu ahal izan ditzaten.

Urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuaren bidez, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala arautzen da; eskema horretan ezartzen da administrazio publikoek zer irizpide eta gomendio hartu behar dituzten kontuan elkarreragingarritasuna bermatzen diten erabaki teknologikoak hartzeko. Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian ezartzen diren elkarreragingarritasun-arau teknikoek alderdi jakin batzuk garatzen dira.

Datu-bitartekaritzako protokoloen elkarreragingarritasunari buruzko arau teknika da arau tekniko garrantzitsuenetako bat (2012ko ekainaren 28ko ebazpenaren bidez emana). Arau horretan zehazten da zer eginkizun dituzten bitartekotza bidezko datu-trukeetan parte hartzen duten eragileek eta zer baldintza bete behar dituzten bitartekotza bidezko datu-trukeen prozesuek. Gure plataforma arau tekniko honetan oinarritzen da.

Bestalde, urriaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren bidez araututako Segurtasunaren Eskema Nazionala dago; dekretuaren arabera, hau da eskemaren helburua: konfiantza-baldintzak sortzea bitarteko elektronikoak erabiltzeko; horretarako, hainbat neurri ezarri ditu, sistema, datu, komunikazio eta zerbitzu elektronikoen segurtasuna bermatzeko eta herritarrei eta administrazio publikoei aukera emateko baliabide horien bitartez beren eskubideak erabili eta eginbeharrak bete ditzaten.

HITZARMENAK

Dekretuak eta inprimakiak: Dekretuak eta inprimakiak araudira egokitu beharko dira eskabideak izapidetzean arazorik egon ez dadin. 

UDALEKUEN ADIBIDEA

IMPRIMAKI ADIBIDEA DIRU-LAGUNTZetarako:

BESTE INFORMAZIO GEHIGARRIA

  • Beharrezkoa al da bizikidetza-unitateko pertsona guztien baimena lortzea, laguntza edo diru-laguntza bat lortzeko, izapideak aurera eramateko? Ez, ikusi DBEBren hurrengoko textu legala: CN19-010 DIC D19-015-eu.pdf (PDF / 481.94 KB)