Administrazioen artean trukatzen diren datuen multzoak dira elkarreragingarritasun-zerbitzuak. Gaur egun, zerbitzu hauek daude erabilgarri Bizkaiko Foru Aldundiaren elkarreragingarritasun-nodoan:

Kodea

Eremua

Zerbitzua

Deskribapena

Lagatzailea*

Dokumentu deskribatzailea

Emaitzen adibidea

Oharrak

001

Prestazioa

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE)

Pertsona titular batek zer zenbateko eta zer prestazio jasotzen dituen 

LAN

2

 

Nortasun-datuen kontsulta eta egiaztapena

 

Polizia Zuzendaritza Nagusia (DGP)

     

3

 

Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua, foru aldundiek emana (BFA)

 

Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)

   

Zerga-betebeharrak egunean izateak esan nahi du beharrezkoak diren aitorpenak aurkeztuta daudela eta zorrik ez dela azaltzen, edo, azaltzen badira betearazteko epean, gerotuta, zatikatuta edo etenda daudela. 

4

 

Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua, foru aldundiek emana (GFA)

 

Gipuzkoako Foru Aldundia (GFA)

     

5

 

Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua, foru aldundiek emana (AFA)

 

Arabako Foru Aldundia (AFA)

     

6

 

Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua (AEAT)

 

Zerga-Administrazioko Estatuko Agentzia (AEAT)

    Zerbitzu Mugatua

7

 

Banakako erroldaren kontsulta 

 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Udalak

     

8

 

Banakako erroldaren datuen kontsulta (Eusko Jaurlaritzaren katalogoan argitaratutakoak soilik)

 

EAEko Udalak

    Zerbitzu Mugatua (Ikusi zein Udalen erroldak dauden eskuragai)

9

 

Prestazio sozial publikoen kontsulta

 

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala (GSIN)

     

10

 

Sexu-delituak direla-eta aurrekarik ez egotearen kontsulta (filiazioaren bitartez)

 

Justizia Ministerioa

     

11

 

Pentsioak eta laguntza ekonomikoak

 

Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)

     
12  

Prestazio ekonomikoen ziurtagirien kontsulta

  Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)      
13  

BFAren egoitza-laguntzaren kontsulta

  Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)      
14  

Laguntzaile pertsonala

  Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)      
15   Diruzaintza Orokorraren Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen Zerbitzua (TGSS)    Gizarte-Segurantzako Tesoreria Orokorra (TGSS)      
16   Diruzaintza Orokorraren Gizarte Segurantzarekin data zehatz baten altan egotearen kontsulta    Gizarte-Segurantzako Tesoreria Orokorra (TGSS)      
17   Epigrafeen kontsulta   Foru Aldundiak     Zerbitzu Mugatua
18   Epigrafeen kontsulta   Bizkaiko Foru Aldundia      
19   Zerga-egoitza datuen kontsulta   Foru Aldundiak     Zerbitzu Mugatua
20   Bizileku datuak egiaztatzeko kontsulta   Estatistika Nazio Institutoa (INE)    

Zerbitzu Mugatua (ENIk ez du Udaletxei daturik lagatzen eta datuak beti Autonomi Erkidego barrukoak izango dira)

21   Erregistro zibilean Jaiotzen datuen kontsulta   Erregistro Zibila    

EZ DU ONGI FUNTZIONATZEN -Lagatzailearen datuek ez dute emaitzarik ematen

22   Erregistro zibilean Heriotzen datuen kontsulta   Erregistro Zibila      
23   Erregistro zibilean Ezkondutakoen datuen kontsulta   Erregistro Zibila     EZ DU ONGI FUNTZIONATZEN -Lagatzailearen datuek ez dute emaitzarik ematen
24   Familia ugariaren tituluen kontsulta   Eusko Jaurlaritza      
25   Etxebideren datuen kontsulta   Etxebide      
26   Izatezko Bikote-Erregistroan inskribatuta egotearen Kontsulta   Eusko Jaurlaritza      
27   Gida baimenen datuen kontsultatza   DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia)      
28   Ibilgailuen datuen kontsulta   DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia)      
30   Unibertsitateko Tituluen Kontsulta   Hezkuntza Ministerioa      
31   Bizileku-erroldaren datuen kontsulta  

EAEko Udalak

    Zerbitzu Mugatua (Ikusi zein Udalen erroldak dauden eskuragai)
32   Errolda historikoaren datuen kontsulta   EAEko Udalak     Zerbitzu Mugatua (Ikusi zein Udalen erroldak dauden eskuragai)
33   Katastro-datuen kontsulta   Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak (DGC)      
34  

Desgaitasun-graduaren kontsulta (BFA)

  BFA (Bizkaiko Foru Aldundia)      
36   Unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialen kontsulta   Hezkuntza Ministerioa      
37   Mendetasun-graduaren kontsulta (BFA)  

BFA (Bizkaiko Foru Aldundia)

     
38   Menpekotasun gradua eta maila   Gizarte Zerbitzu eta nagusien institutoa (IMSERSO)      
39   Euskarazko hizkuntza-eskakizun (profil linguistikoa) altuenaren kontsulta   Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB)      
40   Langabezia-prestazioen egungo zenbatekoen kontsulta   Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE)      
41   Langabezia-prestazioen aldiko zenbatekoen kontsulta   Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE)      
42   Langabezia-prestazioen egungo egoeraren kontsulta   Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE)      
43   Errenta maila  (PFEZ)   BFA (Bizkaiko Foru Aldundia)      
44   Ondare maila   BFA (Bizkaiko Foru Aldundia)      
45   Kontuen kontsulta   BFA (Bizkaiko Foru Aldundia)      
46   Ondasun Higiezinen kontsulta   BFA (Bizkaiko Foru Aldundia)      
48   Soldata ordaintzaileen kontsulta   BFA (Bizkaiko Foru Aldundia)      
49   Aurrekari penalen kontsulta Filiazioaren bidez   Justizia Ministerioa      
50   Aurrekari penalen kontsulta Dokumentazio bidez   Justizia Ministerioa      
51   Ibilgailuen Zerrendaren Kontsulta   DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia)      
52   Zigorrentzat diren Ibilgailuen datuen kontsulta    DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia)      
53   Gidariaren zigorren kontsulta    DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia)      
54   Lan-bizitzaren agiria   Gizarte-Segurantzako Tesoreria Orokorra (TGSS)      
55   Nafarroako IAE epigrafeak   Nafarroako Ogasuna      
56   Sexu-delituak direla-eta aurrekarik ez egotearen kontsulta (dokumentazioaren bitartez)   Justizia Ministerioa      

* Herritarrei buruzko datuen jabe eta erantzulea den erakundea.

* Zerrenda zenbakiak ez doaz korrelatiboki, garatzean ari diren zerbitzuak direla eta.