Bizkaia.eus
Idazkaritzaren, kontuhartzailetzaren, idazkaritza-kontuhartzailetzaren eta diruzainaren postuen behin behineko izapena (1006)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA - LAGUNTZA JURIDIKORAKO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Aurkezteko prestatutako lekuetara joz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Ziurtagiri elektronikoa
Eskaera
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Eman beharreko dokumentazioa
Dokumentuak eskatzea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma

Presentzialki
 

Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa