Bizkaia.eus
Aurrekontuaren kreditu aldaketaren berri hartzea (1056)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA - EKONOMIA LAGUNTZARAKO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Aurkezteko prestatutako lekuetara joz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Ziurtagiri elektronikoa
Eskaera
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Eman beharreko dokumentazioa
Dokumentuak eskatzea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma

Presentzialki
 

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 16.4 artikuluak ezarritako erregistro eta bulegoetan

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa