Bizkaia.eus
Arreta goiztiarraren arloko esku-hartze soziala (6 urtetik beherakoak) (1244)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • GIZARTE EKINTZA SAILA - DESGAITASUNA EBALUATZEKO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen B@K Q
  • Ziurtagiri elektronikoa
Arreta goiztiarraren zerbitzua erkuratzeko eskaria
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma

Presentzialki DESKARGATU

Eman beharreko dokumentazioa
ERREKERIMENDUA
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Entzute izapidea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Presentzialki
 

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 16.4 artikuluak ezarritako erregistro eta bulegoetan

 
 

Gizarte Ekintza Sailaren Erregistro Orokorra

CL LERSUNDI 14

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Gizarte Ekintza Sailaren erregistro eskuordetua.

CM UGASKO 3 b 02

48014BILBAO

BIZKAIA

 
 

Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan

 
 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra - Laguntza (Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina)

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Euskal Osasun Sistemako haurrei arreta emateko zerbitzuetan.

 
 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako zentroetan eta berritzeguneetan.

 
 

Oinarrizko gizarte-zerbitzuetan edo Bizkaiko Lurralde Historikoan ezarritako bulegoetan.

 
 

Haurreskolak partzuergoaren mendeko haur eskoletan, eta udalen mendekoetan.

 
 

Zuzenean, Bizkaiko Lurralde Historikoko arreta Goiztiarreko balorazio-taldean.

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa