Bizkaia.eus
Arreta goiztiarraren arloko esku-hartze soziala (6 urtetik beherakoak) (1244)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • GIZARTE EKINTZA SAILA - DESGAITASUNA EBALUATZEKO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Presentziazko eskaera
Izapidetzea

Presentzialki DESKARGATU

Arreta goiztiarraren zerbitzua erkuratzeko eskaria
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Nahitaez aurkeztu dokumentazioa
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Presentzialki
 

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 16.4 artikuluak ezarritako erregistro eta bulegoetan

 
 

Gizarte Ekintza Sailaren Erregistro Orokorra (Ezinbestekoa da hitzordua hartzea: 944068000)

CL LERSUNDI 14

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Gizarte Ekintza Sailaren erregistro eskuordetua.

CM UGASKO 3 b 02

48014BILBAO

BIZKAIA

 
 

Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan

 
 

BFAren erregistro-gaietan laguntzeko bul.nagusia- Laguntza (Kristalezko eraik.)AURRETIKO HITZORDUA

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Euskal Osasun Sistemako haurrei arreta emateko zerbitzuetan.

 
 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako zentroetan eta berritzeguneetan.

 
 

Oinarrizko gizarte-zerbitzuetan edo Bizkaiko Lurralde Historikoan ezarritako bulegoetan.

 
 

Haurreskolak partzuergoaren mendeko haur eskoletan, eta udalen mendekoetan.

 
 

Zuzenean, Bizkaiko Lurralde Historikoko arreta Goiztiarreko balorazio-taldean.

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa