Bizkaia.eus
Erreklamazioa Gardentasunaren inguruko erreklamazioen batzordeari informazio publikoa eskuratzeko eskaera bat ukatua edo ez onartua izan denean (1301)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA - GOBERNAMENDU ONERAKO ETA GARDENTASUNERAKO ZUZENDARITZA NAGUS

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
erreklamazioa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma

Presentzialki DESKARGATU

Dokumentazioaren ekarpena
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Atzera egitea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Zuzenketa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Uko egitea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa

Presentzialki
 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra - Laguntza (Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina)

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 16.4 artikuluak ezarritako erregistro eta bulegoetan

 
 

Posta ziurtatuaz LAGUNTZA bulegora

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA