Bizkaia.eus
Finantza-aktiboen etekinen atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena aurkeztea. (1716)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - SOZIETATEEN GAI.ZERG.,EG.EZ DIR.ERREN.GAI.ZERG.ETA K.O.ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez baimendutako aurkezpen leku elektronikoak


Zergen egutegia

BILA Plataforma

BILA Plataforma

117 eredua. Errenten edo ondare irabazien gaineko atxikipenak edo konturako sarrerak(Inbertsioko erakundeen kapitalaren edo ondarearen ordezkari diren akzioak eta partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz)
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 187: Talde inbertsioko erakundeen kapital edo ondarearen ordezkari diren akzioei eta partaidetzei buruzko informazio-aitorpena.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
123 eredua. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Aitorpen-likídazioa.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 193: Urteko laburpena. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 124: Aitorpen-likidazioa. Higikorren kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak, eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak esk
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 194: Urteko laburpena. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinen eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak eskualdatuz, i
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 126: Aitorpen-likidazioa. Nolanahiko finantza erakundeetako kontuetatik, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritzen direnetatik barne, eratorritako kontraprestazioagatik lortutako higik
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 196: Urteko laburpena. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinak eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuen ondoriozko kontraprestazioaz lortzen diren e
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 128: Aitorpen-likidazioa. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguru-kontratuetatik eratorritako higikorren kapitalaren errentak edo etekinak.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Eredua 188: Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren errentak eco etekinak, kapitalizazio-eragiketen eta bizitza eta elbarritasun kontratuen bidez lortzen direnak. Urteko labu
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Ogasuna eta Finantza Sailaren Bulego Birtuala

 
 
 
 

Egoitza Elektronikoa