Bizkaia.eus
Eragiketa Ekonomikoen Erregistro-Liburua (EEEL) Batuz TicketBAI (1736)
  • Aurkezpen epea zabalik( 2021/12/20 - 2031/12/31 ) Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - INFORMAZIOAREN ETA SISTEMEN ZUZENDARIORDETZA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


2021/12/20 00:00 - 2031/12/31 23:59

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Batuz. Pertsona fisikoak eta ondasun erkidegoak, sozietate zibilak eta beste EEAE. EEELan idatz-oharrak egin (140 eredu berria)
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Batuz. Pertsona juridikoak eta ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrak. EEELan idatz-oharrak egin (240 eredu berria)
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa