Bizkaia.eus
2019. urteko eta aurreko urteetako ondarearen gaineko zergarean aitorpena (1753)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - P.F.E.GAINEKO ZERGAREN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGAREN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez Ogasun eta Finantza sailaren bulego birtuala


Zergen egutegia

Eredua 714: Ondarearen gaineko Zerga. Autolikidazioa.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Errenta-gakoa, Izenpe, onartutako ziurtagiria
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Ogasuna eta Finantza Sailaren Bulego Birtuala