Bizkaia.eus
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Gaineko Zerga (OE eta EJDGZ) (1758)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUM.GAI.ZERG.AT.

Aurkezpen telematikoa, honen bidez baimendutako aurkezpen leku elektronikoak

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Zergen egutegia

600 eredua. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Gaineko Zerga
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa

Presentzialki

Partikularren arteko mailegu-kontratua (600 Eredua)
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
EZOren araberako zerga deseztapena. 600 eredua.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Kontsulta. EZO deseustatzea. 600 eredua.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
603 eredua. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren autoliquidazioa. Ondasun higigarri erabilien eskualdaketa.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
610 eredua. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga. Kreditu-erakundeek negoziatzen dituzten agiriak kargatzen dituen zergaren eskudiruzko ordainketa. Autolikidazioa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
611 eredua. Urteko informazio-aitorpena, kreditu-erakundeek negoziatzeko edo kobratzeko onartutako agiriak kargatzen dituen Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren (Egi
Izapidetzea

Presentzialki

615 eredua. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga. Kanbio egintza dakarten agiriak eta agindura endosa daitezkeenak ematea kargatzen duen zergaren eskudiruzko ordainketa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
616 eredua. Urteko informazio-aitorpena, kanbio-letren ordezko eragina duten edo agindura endosagarriak diren agiriak ematea kargatzen duen Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaine
Izapidetzea

Presentzialki

30A eredua.Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Agiridunen gaineko zerga. Egintza Juridiko Agiridunak. Ganbio Letren gaindikina. Aitorpen-likidazioa.
Izapidetzea

Presentzialki

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Ogasuna eta Finantza Sailaren Bulego Birtuala

Presentzialki
 

Ogasun eta Finantza Saileko Bulegoa - Bilbao

CL CAPUCHINOS DE BASURTU 4 01

48013BILBAO

BIZKAIA

 
 

Hipoteka-barrutiko likidazio-bulegoetan (jabetza erregistroetan daude).

.

 
 

Egoitza Elektronikoa