Bizkaia.eus
Pertsona Fisikoen liburu erabilera (1774)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - JARDUERA EKONOMIKOEN EGIAZTAPENERAKO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez baimendutako aurkezpen leku elektronikoak


Zergen egutegia

140 Eredua: Pertsona Fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua. Urteko aitorpen informatiboa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Ogasuna eta Finantza Sailaren Bulego Birtuala

 
 

Egoitza Elektronikoa