Bizkaia.eus
Batuz – TicketBAI betebeharretatik salbuesteko baimena (1787)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ARRISKUAK ANALIZATZ.ETA ZER.IRUZURRAREN AURK.BORR.KOORD.ZERB

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Batuz – TicketBAI betebeharretatik salbuesteko eskaera
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa