Bizkaia.eus
Oinordekoen eta legezko ordezkarien zergen arloko erregistroa (1821)
Historikoa 
  • Aurkezpen epea itxita Aurkezpen epea itxita
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - IDENTIFIKAZIO ETA EUSKARRIEN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Zerga arloko oinordekoen (OINORDEKOAK) eta legezko ordezkarien (TUTOREAK) erregistroan inskribatzeko eskaera (pertsona fisikoak)
Izapidetzea
Baimen sistema
  • Identificación
Jardute-gaitasunik ez duten edo hil diren pertsonen 2020ko errenta- eta ondare-espedienteetarako jaraunslea edo tutorea ez den ordezkaria inskribatzeko eskaera
Izapidetzea
Baimen sistema
  • Identificación
Nahitaez aurkeztu dokumentazioa

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa