Bizkaia.eus
Pertsona Fisikoen Errenta Gaineko Zerga Aurkezpena 2020 urtea eta hurrengokoak (1822)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - JARDUERA EKONOMIKOEN EGIAZTAPENERAKO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Errentaren aurkezpena
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Ordezko aitorpena aurkeztea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Zerga-ordainketa aukera aldaketarako eskaera (banakako tributazioa batera, edo alderantziz)
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa