Bizkaia.eus
Ondarearen gaineko zergarean aitorpena 2020 urtea eta gerakoak (1823)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - P.F.E.GAINEKO ZERGAREN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGAREN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez baimendutako aurkezpen leku elektronikoak


Beti irekita dagoen aurkezpena

Ondarearen aurkezpena
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da): Izenpe, onartutako ziurtagiri elektronikoa
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Zerga-informazioa kontsultatzea/deskargatzea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Izapidetzea Bizkaibaitik (Bizkaibai Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualaren ikonotik sartu behar da):
Izapidetzea egoitzatik (egun dagoen pantailatik sartu behar da): Izenperen Bak, Izenperen BakQ, Ziurtagiri elektronikoa
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Ogasuna eta Finantza Sailaren Bulego Birtuala

 
 

Egoitza Elektronikoa