Bizkaia.eus
Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (344)
 • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
 • GIZARTE EKINTZA SAILA - PRESTAZIOEN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
 • Izenperen B@K Q
 • Ziurtagiri elektronikoa
Presentziazko eskaera
Izapidetzea

Presentzialki DESKARGATU

Eskaera elektronikoa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
 • Identificación y Firma
Eman beharreko dokumentazioa
ERREKERIMENDUA
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
 • Identificación
Entzute izapidea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
 • Identificación
Dokumentazioa aurkeztu
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
 • Identificación
Atzera egin
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
 • Identificación
Uko egin
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
 • Identificación
Errekurritu
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
 • Identificación

Presentzialki
 

Gizarte Ekintza Sailaren Erregistro Orokorra

CL LERSUNDI 14

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan

 
 

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 16.4 artikuluak ezarritako erregistro eta bulegoetan

 
 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra - Laguntza (Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina)

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa