Bizkaia.eus
Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan aldi baterako egonaldia (375)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • GIZARTE EKINTZA SAILA - DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO ZENTROEN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzan aldi baterako egonaldia egiteko eskaera elektronikoa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Eman beharreko dokumentazioa
Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzan aldi baterako egonaldia egiteko eskabidea
Izapidetzea

Presentzialki DESKARGATU

Eman beharreko dokumentazioa
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Presentzialki
 

Gizarte Ekintza Sailaren Erregistro Orokorra (Ezinbestekoa da hitzordua hartzea: 944068000)

CL LERSUNDI 14

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra - Laguntza (Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina)

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan

 
 

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 16.4 artikuluak ezarritako erregistro eta bulegoetan

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa