Bizkaia.eus
Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. (877)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Informazioa eskuratzeko eskubidea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma

Presentzialki DESKARGATU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa

Presentzialki
 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra - Laguntza (Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina)

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 16.4 artikuluak ezarritako erregistro eta bulegoetan

 
 

Posta ziurtatuaz LAGUNTZA bulegora

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA