Bizkaia.eus

EWSS003C

Normativa legal

Araudia

Bizkaiko Foru Aldundiaren araudia:

Administrazio elektronikoa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 62/2015 Foru Dekretua, maitzaren 5ekoa, Administrazio elektronikoari buruzkoa.
Egoitza elektronikoa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 77/2012 Foru Dekretua, apirilaren 17koa. Haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa sortzen da eta Bizkaiko Foru Administrazioaren egoitza elektronikoak arautzen dira.
Lehendakaritza Saileko foru diputatuaren 4040/2015 Foru Agindua, maiatzaren 22koa. Honen bidez xedatzen da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa abian jartzea.
Dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika
Bizkaiko Foru Aldundiaren 95/2021 Foru Dekretua, ekainaren 22koa. Bizkaiko Foru Aldundiko dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika onesten duena.
Erregistro elektronikoa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 6/2020 Foru Deketua, otsailaren 4koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren dokumentuen erregistro elektroniko orokorra arautzen duena.
Faktura elektronikoa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 182/2014 Foru Dekretua, abenduaren 23koa; haren bidez, faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorra sortzen da eta faktura horiek izapidetu eta kontabilitatean erregistratzeko prozedura arautzen da.
Bizkaiko Foru aldundiaren 2014/2016 Foru Dekretua, ekainaren 7koa. Honen  bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2014ko abenduaren 23ko 182/2014 Foru Dekretua aldatzen da. Azken dekretu horren bidez, faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorra sortzen da eta faktura horiek izapidetu eta kontabilitatean erregistratzeko prozedura arautzen da.
Prozeduren katalogoa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 19/2014 Foru Dekretua, martxoaren 4koa, zeinaren bidez sortzen eta arautzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren administrazio-prozeduren eta zerbitzuen katalogoa.
Administrazio-jarduera automatizaturako sinadura elektronikoa
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saileko foru diputatuaren 4480/2022 FORU AGINDUA maiatzaren 16koa; honen bidez Bizkaiko
Foru Aldundiaren administrazio-jarduera automatizaturako sinadura elektronikoko sistema gisa ezartzen dira zigilu elektronikoa eta egiaztapen-kode
segurua (EKS)
Ahalordetzeen Erregistro Elektroniko Orokorra
Bizkaiko Foru Aldundiaren 89/2020 FORU DEKRETUA, urriaren 13koa, Ahalordetzeen Erregistro Elektroniko Orokorra sortu eta arautzen duena. 
Funtzionario Gaituen Erregistroa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 96/2021 Foru Dekretu, ekainaren 22koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Funtzionario Gaituen Erregistroa sortu eta arautzen duena.
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 4841/2016 Foru Agindua, ekainaren 6koa, jakinarazpenak eta komunikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan agertzeko sistemaren bidez egiteari buruzkoa.
Identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemak
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 4840/2016 Foru Agindua, ekainaren 6koa; honen bidez, ziurtagiri elektroniko aitortuan edo kualifikatuan oinarritutakoak ez diren identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan identifikazio eta sinadura elektronikoko sistema gisa onartzea xedatzen da.

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 8453/2016 Foru Agindua, urriaren 19koa, Herri egiaztapen-kode segurua Bizkaiko Foru Aldundiaren administrazio-agiri elektronikoetako sinadura elektronikoaren sistema legez ezartzeko jarraibideak ematen dituena.

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 9310/2016 Foru Agindua, azaroaren 15ekoa. Honen bidez xedatzen da dispositivo elektronikoen gainean eginiko eskuzko sinaduraren datu biometrikoen identifikazioan oinarritutako sinadura elektronikorako sistema onartzea.

Dokumentazioaren ebaluazioa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 97/2021 Foru Dekretua, ekainaren 22koa. Honen bidez, aldatu egiten da Bizkaiko Foru Aldundiaren 90/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Administratiboaren Sistema Antolatu eta Kudeatzeko Erregelamendua onartzen duena.
 

Beste arau batzuk: