Bizkaia.eus

EWSS003C

 • Hasiera
 • Zerbitzuak
 • Elkarreragingarritasuna

Interoperabilidad / Elkarreragingarrintasuna

Elkarreragingarrintasuna

Herritarrek administrazioen esku dauden datu eta dokumentuak ez aurkezteko duten eskubidea eraginkortasunez gauzatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak administrazioen arteko informazio-trukea sustatu nahi du. Horixe da, hain zuzen, elkarreragingarritasuna: informazio-sistemek eta, ondorioz, haietan oinarritzen diren prozedurek daukaten gaitasuna datuak partekatzeko eta euren artean informazioa eta ezagutza trukatzeko.

Hori horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak elkarreragingarritasun-nodo bat sortu du, non administrazioen arteko informazio-trukea dagoeneko errealitate bat den. Beraz, web honek bitartekari-lana egiten du administrazioen artean; era horretan, herritarrek, enpresek eta entitateek ez dute paperezko ziurtagiririk aurkeztu behar parte hartzen duten administrazio-prozeduretan izapideak egitean. Horrez gainera, herritarrei laguntza ematen die administrazioarekin baliabide elektronikoen bidez harremanetan jartzeko.

Elkarreragingarritasuna azaltzeko Bizkaia Goazen 2030eko bideoa ikusi

Gaur egun, Bizkaiko Foru Aldundiaren Elkarreragingarritasun Nodoan, honako zerbitzu hauek jartzen dira administrazio publikoen eskura:

Kodea Eremua Zerbitzua
Administrazioen artean trukatzen diren datu-multzoak
Deskribapena
Zerbitzu bakoitzak eskainitako datuen laburpena
Lagatzailea
Herritarrei buruzko datuak dituen eta horien arduraduna den erakundea
Dokumentua, esteka, *eskuliburuak
Deskribapen-dokumentua edo esteka, zer datu eskatzen diren eta zerbitzuak zein itzultzen dituen azaltzen duena. *Integrazio-eskuliburuetarako: zz-lantik_interoperabilidad@bizkaia.eus
Emaitza
Bizkaiko Foru Aldundiaren Elkarreragingarritasun nodoak eskuz egindako kontsultan itzulitako emaitzaren adibidea
Oharrak
Zerbitzuaren egoera
002 Identifikazioa Nortasun datuen egiaztapena

Identifikazio-zenbaki bati lotutako nortasun datuen egiaztapena

PZN esteka esteka
075 Identifikazioa Nortasun datuen kontsulta

Pertsona bati lotutako nortasun datuen kontsulta

PZN esteka esteka
106 Identifikazioa Atzerritarren Nortasun Hedatuaren kontsulta

Titularraren filiazio-datuak eta egoitza-txartelak kontsultatzen ditu.

PZN esteka esteka
015 Betebeharrak Ordainketa Betebeharrak

Kontsultatzeko ea pertsona fisiko edo juridiko batek egunean dituen Gizarte Segurantzari ordaintzeko betebeharrak

GSDN esteka esteka
064 Betebeharrak Zerga Betebeharrak

Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak

Foru Aldundiak esteka esteka
003 Betebeharrak Zerga Betebeharrak

Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak

BFA esteka esteka
006 Betebeharrak Zerga Betebeharrak

Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak

ZAEA esteka esteka
085 Betebeharrak Betebeharrak

Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak. 

ZAEA + Foru Aldundiak
066 Ogasuna Errenta maila (PFEZ)

PFEZri lotutako errentei buruzko informazioa (salbuetsiak eta salbuetsi gabeak). Zenbatekoak dezimalekin ematen dira.

Foru Aldundiak esteka esteka
043 Ogasuna Errenta maila (PFEZ)

PFEZri lotutako errentei buruzko informazioa (salbuetsiak eta salbuetsi gabeak). Zenbatekoak dezimalekin ematen dira.

BFA esteka esteka
112 Ogasuna Errenta maila (PFEZ) hedatua

Kontsultatutako titularrak PFEZaren aitorpena aurkeztu duen jakiteko aukera ematen du, bai eta horren datuak eta bere helbide fiskalari dagokion Foru Ogasunean titularraren etekinei buruz agertzen diren bestelako datuak ere, dagozkion informazio-aitorpenetan.

BFA esteka
044 Ogasuna Ondare maila

Pertsona fisiko baten titulartasuneko ondasun eta eskubide ekonomikoei buruzko datuak

BFA esteka esteka
045 Ogasuna Kontu maila

Pertsona fisiko baten titulartasuneko finantza-erakundeetako kontuak eta horien saldoen zenbatekoa

BFA esteka esteka
046 Ogasuna Ondasun higiezinak

Bizkaiko katastroko datu-basean pertsona fisiko edo juridiko bati lotuta agertzen diren ondasun higiezinen katastroko datuak

BFA esteka esteka
018 Ogasuna EJZren epigrafeak

Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak

BFA esteka
091 Ogasuna BFAko EJZ historikoaren epigrafeak

Entitate edo zergadun batek alta emanda dituen edo kontsultatutako ekitaldian zehar gutxienez egunen batez altan egon diren ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak. 

BFA esteka esteka
055 Ogasuna EJZren epigrafeak

Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak

Nafarroako Ogasuna esteka
017 Ogasuna EJZren epigrafeak

Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak

Foru Aldundiak esteka esteka
047 Ogasuna Zerga egoitzaren datuak

Pertsona fisiko edo juridiko baten helbide fiskalari buruzko datuak

BFA esteka esteka
096 Ogasuna Egoitza fiskala Bizkaian data zehatz batean

Pertsona fisiko edo juridiko baten zerga-egoitzari buruzko datuak Bizkaian, data jakin batean

BFA esteka esteka
019 Ogasuna Zerga egoitzaren datuak

Pertsona fisiko edo juridiko baten helbide fiskalari buruzko datuak

BFA esteka esteka
048 Ogasuna Nomina ordaintzaileak

Pertsona fisiko baten nomina-ordaintzaileen datuak

BFA esteka esteka
033 Ogasuna Katastro datuak (Zerga Agentzia)

Katastroko datu-basean pertsona fisiko edo juridiko bati lotuta agertzen diren ondasun higiezinen katastroko datuak

KZN esteka esteka
103 Ogasuna Minimis Dirulaguntzak eta Laguntzak BDNSn

Eskatutako aldian herritar, enpresa edo erakunde bati emandako eta dirulaguntzen datu base nazionalean (BDNS) erregistratutako dirulaguntza eta laguntza publikoak, MINIMIS araua aplikatzen zaienak, itzultzen ditu.

EAEHN esteka esteka
104 Ogasuna Emandako Dirulaguntzak eta Laguntzak BDNSn

Eskatutako aldian herritar, enpresa edo erakunde bati emandako eta dirulaguntzen datu base nazionalean (BDNS) erregistratutako dirulaguntza eta laguntza publikoen zerrenda bat itzultzen du.

EAEHN esteka esteka
105 Ogasuna Dirulaguntzak eta Laguntzak eskuratzeko Inhabilitazioak BDNSn

Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (BDNS) erregistratutako herritar, enpresa edo erakunde batek eskatutako aldian dirulaguntzak jasotzeko indarrean dituen inhabilitazioen zerrenda bat itzultzen du; epai judizial irmo baten ondoriozkoak edo zigor administratibo baten ondoriozkoak (legeek jasotako balizko egoeretan) izan daitezke inhabilitazioak.

EAEHN esteka esteka
031 Egoitza DSBErako Bizileku Errolda

Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak. (Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako)

EAEko Udalak esteka esteka
084 Egoitza Errolda Historikoa

Pertsona bat bizi izan den helbideak eta erroldan alta-/baja-mugimenduak, hamar urte lehenagora arte, kontsulta-datatik zenbatzen hasita

BFA - EJ
059 Egoitza Banakako Errolda

Kontsultaren unean erroldan inskribatutako pertsonen helbidea

EAEko Udalak esteka esteka
088 Egoitza Bizileku Errolda Generikoa

Barne hartzen ditu Bizkaiko Lurralde Historikoaren bizileku errolda generikoa eta EAEko bizileku errolda generikoa. 

BFA - EJ
020 Egoitza Egoitza datuak

Herritarren bizileku-datuak, errolda-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe

EIN esteka
065 Egoitza Legezko egoitzaren datuak

Atzerritar batek Espainian duen legezko egoitzari buruzko datuak

Barne Ministerioa esteka esteka
107 Egoitza Atzerritarren egoitza-izapedideen datuak (egoitzaren egoera historikoa)

Kontsultatutako titularraren egoitza-izapideen historiaren datuak kontsultatzeko aukera eskaintzen du.

PZN esteka esteka
108 Egoitza Atzerritarren legezko egoitzaren datuak dokumentazioaren arabera

Kontsultaren xede den titularraren legezko egoitza kontsultatzea ahalbidetzen du, dokumentazioaren arabera.

PZN esteka esteka
109 Egoitza Atzerritarren legezko egoitzaren datuak filiazio-datuen arabera

Kontsultaren xede den titularraren legezko egoitza kontsultatzea, filiazio-datuen arabera.

PZN esteka esteka
034 Pertsonala Desgaitasun maila

Pertsona bati lotutako desgaitasunari buruzko informazioa

BFA esteka esteka
037 Pertsonala Mendekotasun maila

Pertsona bati lotutako mendekotasun-mailari eta -graduari buruzko informazioa

BFA esteka esteka
038 Pertsonala Mendekotasun maila eta gradua

Pertsona bati lotutako mendekotasun-mailari eta -graduari buruzko informazioa

IMSERSO esteka
080 Pertsonala Mendekotasun-egoera aitortzea

Egiaztatzen du kontsultatutako pertsonak kontsulta-data zehatz batean mendekotasun-egoera aitortuta daukan. Mendekotasuna daukala ulertzen da haren mendekotasun-gradua >= 1 bada.

BFA esteka esteka
081 Pertsonala Desgaitasun-egoera aitortzea

Egiaztatzen du kontsultatutako pertsonak kontsulta-data zehatz batean desgaitasun-egoera aitortuta daukan. Desgaitasuna daukala ulertzen da haren desgaitasun-gradua % 33koa edo handiagoa bada.

BFA esteka esteka
073 Pertsonala Mugikortasun urriaren baremoa

Kontsultatutako pertsona data zehatz batetan mugikortasun urriaren baremoa duen ala ez konfirmatzen du.

BFA esteka esteka
074 Pertsonala PFEZeko kenkarietarako Letra aplikagarria

Kontsultatuko pertsonaren desgaitasunagatiko eta/edo mendekotasunagatiko PFEZeko kenkarietarako letra apligarria ematen du. 

BFA esteka esteka
077 Pertsonala Aparkatzeko txartelerako BFAren irizpen-zerbitzu

Egiaztatzen du pertsona batek aldeko irizpena daukan desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela eskuratzeko.

BFA esteka esteka
089 Pertsonala Desgaitasun jakin batzuetarako garraio-laguntzaileentzako ordainketa-salbuespena

Desgaitasunen bat duen pertsonak, ordaintzera salbuetsita dagoen  laguntzailea duen kontsultatzen du

BFA esteka esteka
090 Pertsonala Desgaitasuna 65%koa edo altuagoa izatea

Pertsona baten desgaitasuna 65%koa edo altuagoa duen egiaztatzen du

BFA esteka esteka
011 Prestazioak Pentsioak eta laguntza ekonomikoak

Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan kobratutako pentsio/laguntzen zenbatekoari buruzko informazioa

BFA esteka esteka
012 Prestazioak Mendekotasunaren prestazio ekonomikoak

Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan kobratutako pentsio/laguntzen zenbatekoari buruzko informazioa

BFA esteka esteka
013 Prestazioak Egoitza laguntza

Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan eman zaizkion egoitza laguntzei buruzko informazioa 

BFA esteka esteka
014 Prestazioak Laguntza pertsonala

Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan eman zaizkion asistentzia pertsonalei buruzko informazioa

BFA esteka esteka
001 Prestazioak Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBG)

Titular bati lotutako zenbatekoak eta prestazioak

Lanbide esteka esteka
009 Prestazioak Gizarte Prestazio Publikoak

Pertsona batek jasotako gizarte-prestazio publikoak 

GSIN esteka esteka
040 Prestazioak Langabezia Prestazioen Gaurko Zenbatekoak

Langabezian dagoen herritar batek jasotako prestazioen zenbatekoak kontsultatzea ahalbidetzen du.

SEPE esteka

Lanbideren informazioa barne

113 Prestazioak Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera kontsultatzeko zerbitzua

Pertsona batek Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren (BGDS) prestazio edo haurrentzako laguntzaren osagarri (HLO) baten titularra edo horien hartzaile izandako bizikidetza-unitate bateko kide den kontsulta-datan.

Lanbide esteka esteka
041 Prestazioak Langabezia Prestazioen Aldiko Zenbatekoak

Egun edo aldi jakin batean langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioen zenbatekoak

SEPE esteka

Lanbideren informazioa barne

042 Prestazioak Langabezia-prestazioen egungo egoera

Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioak

SEPE esteka
060 Lan arloa Langabezia Prestazioak (040, 041 eta 042 barne ditu)

Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioak, baita prestazio horien zenbatekoak ere, data edo aldi jakin batean. 040, 041 eta 042 zerbitzuak barne hartzen ditu.

SEPE esteka
063 Prestazioak EES eta Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoak

Pertsona batek eskatutako EES/EPEak (Etxebizitzarako Eskubide Subjetiboa eta Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa)

Eusko Jaurlaritza esteka esteka
071 Lan arloa Bizkaiko Artisautzako Erakundeen Erregistroa

Bizkaiko Artisautzako Erakundeen Erregistroan izena emanda dauden artisauei buruzko informazioa. 

BFA
111 Prestazioak Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera aldika kontsultatzeko zerbitzua

Pertsona batek Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren (BGDS) prestazio edo haurrentzako laguntzaren osagarri (HLO) baten titularra edo horien hartzaile izandako bizikidetza-unitate bateko kide izan den kontsulta-datan.

Lanbide esteka esteka
054 Lan arloa Lan bizitza (urte 1)

Kontsultaren datatik pertsona baten azken urteko lan-bizitza

GSDN esteka esteka
082 Lan arloa Lan bizitza 5 urte

Kontsultaren datatik pertsona baten azken 5 urteko lan-bizitza

GSDN esteka
016 Lan arloa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian alta emanda dagoela egiaztatzea

Pertsona fisiko bat data jakin batean Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen egiaztapena

GSDN esteka
061 Lan arloa Enplegu-eskatzaile gisaren inskribapena data konkretuan

Enplegu zerbitzu publikoetan eskatzaile batek data jakin batean duen inskripzio-egoera. 

SEPE esteka esteka
062 Lan arloa Enplegu-eskatzaile gisaren inskribapena data konkretuan

Enplegu-zerbitzu publikoetan eskatzaile batek data jakin batean duen inskripzio-egoera

SEPE esteka esteka
095 Lan arloa Enpresen datuen kontsulta KEO

Enpresa bati buruzko informazioa (IFK edo KEO zenbakiaren arabera)

Eusko Jaurlaritza Kontratisten Erregistro Ofiziala esteka esteka
097 Lan arloa NANarekin erlazionatutako enpresak

Kontsultatutako NANarekin erlazionatuta dauden enpresen informazioa

Eusko Jaurlaritza Kontratisten Erregistro Ofiziala esteka esteka
021 Familia Jaiotzen Erregistro Zibila

Herritarren jaiotza-datuak, jaiotza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe

Erregistro Zibila esteka

Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten)

023 Familia Ezkontzen Erregistro Zibila

Herritarren ezkontza-datuak, ezkontza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe

Erregistro Zibila esteka

Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten)

022 Familia Heriotzen Erregistro Zibila Herritarren heriotza-datuak, heriotza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe Erregistro Zibila esteka
024 Familia Familia Ugariaren Datuak

Familia ugariko titulu bati buruzko informazioa

Eusko Jaurlaritza esteka
025 Familia Etxebideren datuak

Euskadiko babes ofizialeko etxebizitzen eskatzaileen erregistroan pertsona baten datuak kontsultatzeko

Etxebide esteka esteka
026 Familias Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta egotea

Kontsultaren datan pertsona bat Euskadiko Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta dagoen kontsultatzeko

Eusko Jaurlaritza esteka
050 Aurrekariak Aurrekariak delitu penalengatik (dokumentazioagatik)

Zigortuen Erregistro Zentralean edo Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean kontsultaren xede den pertsonaren datuak bat datozen itzultzen du 

Justizia Ministerioa esteka
056 Aurrekariak Aurrekariak sexu-delituengatik (dokumentazioaren bidez)

Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian kontsultaren xede den pertsonaren datuak bat datozen itzultzen du 

Justizia Ministerioa esteka
028 Trafikoa Ibilgailuaren datuak

Ibilgailu bati buruzko informazioa identifikazio-dokumentuaren zenbaki batetik abiatuta (matrikula, nibea, bastidore-zenbakia)

TZN esteka esteka
051 Trafikoa Ibilgailuen zerrenda

Ibilgailuen zerrenda pertsona baten izenean

TZN esteka
027 Trafikoa Gidabaimenak

Pertsona batek dituen gidabaimenen zerrenda

TZN esteka
052 Trafikoa Ibilgailuaren datuak zehapenetarako

Zehapen-prozeduretako ibilgailuei buruzko informazioa

TZN esteka
053 Trafikoa Gidarien zehapenak

Zehapen-prozeduretan gidari baten informazioa

TZN esteka esteka

TZNk hitzarmena sinatzea eskatzen du

101 Trafikoa Ibilgailuen ingurumen-etiketaren kontsulta

Kontsultatutako ibilgailuaren ingurumen-bereizgarriaren datuak xehatzen ditu

TZN esteka esteka
102 Trafikoa Errepidearen jabearen aldetik ibilgailu datuen kontsulta

Bidean kalteak eragin dituen ibilgailu baten informazioa lortu behar duten, edo bidean utzita dagoen ibilgailu bat kentzeko ibilgailuaren titularraren datuak lortu behar dituzten bideetako titularrei zuzenduta dago zerbitzua.

TZN esteka esteka
114 Trafikoa TMIZrako Ibilgailuaren datuak

TMIZrekin izapideak egiteko kontsultatutako ibilgailuaren titularrari buruzko datuak eskuratzeko aukera ematen du.

TZN esteka esteka
110 Trafikoa Bide-helbide elektronikorako komunikazio-datuak

Kontsultatutako titularraren DEV datuak kontsultatzeko aukera ematen du. DEV Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren Helbide Elektronikoa da; bizitoki birtual bakarra, eta edozein pertsona fisikok edo juridikok bertan jasoko ditu zirkulazioko eta bideko segurtasun arloan dituen jakinarazpen ofizialak.

TZN esteka esteka
030 Ikasketak Unibertsitate tituluak

Pertsona fisiko bati emandako unibertsitate-titulu ofizialei buruzko informazioa

Hezkuntza Ministerioa esteka esteka
036 Ikasketak Unibertsitateaz kanpoko tituluak

Pertsona fisiko bati emandako unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialei buruzko informazioa

Hezkuntza Ministerioa esteka esteka
092 Ikasketak Unibertsitate tituluak filiazio-datuen arabera

Pertsona fisiko bati emandako unibertsitate-titulu ofizialei buruzko informazioa (filiazio-datuen arabera)

Hezkuntza Ministerioa esteka esteka
093 Ikasketak Unibertsitateaz kanpoko tituluak filiazio-datuen arabera

Pertsona fisiko bati emandako unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialei buruzko informazioa (filiazio-datuen arabera)

Hezkuntza Ministerioa esteka esteka
039 Ikasketak Hizkuntza Eskakizun Gorena (Euskara)

Pertsona bati ematen zaion euskararen hizkuntza-eskakizun altuenari buruzko informazioa

ETZEB esteka esteka
067 Unibertsitateko matrikula datuak Unibertsitateko matrikula datuak

Kontsultaren xede den pertsonaren unibertsitate-matrikulen datuak

Hezkuntza Ministerioa esteka esteka
068 Ikasketak Bekadunaren izaera

Kontsultaren xede den pertsonari emandako bekak

Hezkuntza Ministerioa esteka esteka
069 Ikasketak Profesionaltasun-ziurtagiriak

Pertsona baten prestakuntza-kontuan akreditatutako profesionaltasun-ziurtagiriak 

Lanbide esteka esteka
070 Ikasketak Ikastaroen egiaztagiriak

IVAPen bidez gainditutako ikastaroen zerrenda (Herri Ardulararitzaren Euskal Erakundea)

Eusko Jaurlaritza esteka esteka
083 Notariotza Notario-ahalordeen kopia soila Kopia Soila

Notario-ahalorde baten CSVa (egiaztapen-kode segurua) edo notario-ahalorde baten iraunkortasunean eragina duen dokumentu batena adierazita, kode horri dagokion kopia soil elektronikoa lortu ahal izango da.

NKN esteka esteka
086 Notariotza Ahalorde notarialen iraupena

Ahalorde notarial baten iraupenaren gaineko kontsultak egiteko aukera ematen du, hura identifikatuta edo ahalordea eman duen eskritura publikoaren identifikazio-dateun bidez, edo berariaz helburu horretarako jaulkitakok ode baten bidez (CSV).

 

NKN esteka esteka
087 Notariotza Sozietate bateko admnistratzaileak

Sozietate bateko administratzailearen ixendapenaren egoera egiaztatzeko modua ematen du: gaur egun indarrean dagoen, kargua utzi duen edo uko egin dion. 

NKN esteka esteka
035 Pertsonala Kontuen titulartasuna

Kontsultaren xede den pertsonari lotutako kontuen titulartasunari buruzko informazioa kontsultatzeko aukera ematen du (Ordainketa-pasabidea)

EJ esteka

Zerbitzuaren ordena ez da korrelatiboa, Elkarreragingarritasun Zerbitzuak garatzen ari baitira.

* Integrazio-eskuliburuetarako: jarri harremanetan zz-lantik_interoperabilidad@bizkaia.eus helbidearekin.

Berariaz adierazten ez diren zerbitzu guztiak kontsultakoak dira, egiaztapenekoak direla adierazten denean izan ezik.

Dokumentua edo esteka
Aktiboa
Eraikitzen
Konpontzen
Aldez aurreko hitzarmena behar da
Bilaketa masiboak ditu
Zerbitzu berria

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK KANPOKO ENTITATEAK:

NISAErekin kontaktatu (Euskadiko Administrazioen Segurtasunerako eta Elkarreragingarritasunerako Nodoa)

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ENTITATEAK:

Atarilekuren bidez informaziora sartu

1. PAUSUA- Elkarreragingarritasun Hitzarmenaren sinadura, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Erakundeen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteakoa: Administrazio Elektronikoko Oinarrizko Irtenbideetara Atxikitzeko Formularioa . Beharrezkoa izango da honen sinadura, Elkarreragingarritasuna erabili ahal izateko Bizkaiko Nodoaren bitartez. 

 

2. PAUSUA- NODO BIZKAIAn Altan ematea: Bizkaiko Lurraldeko Toki erakundeari alta ofiziala eskatuko zaio BFA-ko Egoitza elektronikoan. ‘Alta Bizkaiko Elkarreragingarritasun Nodoan’ tramitearen bitartez egiten da alta eskaera, erakunde bakoitzeko kontaktuak identifikatzeko helburuarekin.

Bideo-Tutoriala: Sakatu hemen ALTA egiteko bideo tutoriala ikusteko (EZ DU AUDIORIK - epe laburrean textua euskeraz egongo da ere)

 • Alta zuzen egin bada, komunikazio/jakinarazpen bat jasoko da, eta alta emango zaie adierazitako profilei.
 • Arrazoiren bat dela-eta zuzenketa egin behar bada, komunikazio/jakinarazpen bat jasoko da kasu horretan ere, zuzenketa izapidetu ahal izateko.

Kasu bietan, 'NIRE IZAPIDEAK'--> 'NIRE JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK' atalean sartu behar da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren barruan.

 

 

 

3. PAUSUA- Aurreko izapideak egin ondoren, lagapen-hartzaile edo lagatzaile moduan jardun ahal izango da:

lagapen-hartzaile

 • Beste Administrazio batzuen datuak kontsultatzea edo egiaztatzea – Lagapen-hartzaile gisa jardunez:

3.1.BAIMENAK KUDEATZEA:

 • Entitatearen administratzaileak baimenak kudeatzeko moduluaren bidez egingo ditu elkarreragingarritasun-zerbitzuak kontsumitzeko eskaerak. Pauso hauek eman behar dira elkarreragiteko eskaera egiteko:
  1. Elkarreragingarritasunean sartu qdea.biscaytik.eu helbidearen bidez eta sakatu elkarreragingarritasun botoia.
 1. 'Baimenen kudeaketa' moduluan sartu menuaren barruan (goian, ezkerraldean)
 2. Sortu 'eskabide berria'
 3. Gorde eskabidea
 4. Eskabidearen egoerari jarraitu harik eta 'onartuta’ egon arte (ikusi hurrengo pausoak 'zerbitzuen kontsulta’ puntuan)

3.2 – ZERBITZUEN KONTSULTA:

 • 'Onartuta-partez ukatuta', 'amaituta' edo amaituta zerbitzuren bat ukaturik’ egoeran dagoen baimen-eskabide baten barruan zerbitzua 'onartuta', adierazi diren erabiltzaileek sarbidea izango dute 'zerbitzuen kontsulta' modulura, dagozkion kontsultak egiteko.

Eman beharreko pausoak:

 1. Klik egin kontsultatu nahi den zerbitzuan edo datuan; adibidez, 'DSBEa kontsultatzeko zerbitzua'
 2. Espedientearen identifikazio-zenbakia sartu
 3. Berretsi kontsultatuko den prozedura-zenbakia.
 4. Pertsonaren datu espezifikoak sartu. DSBEa kontsultatu nahi bada, hauek sartu behar dira: interesdunaren NANa, izen-abizenak eta zer urte kontsultatu nahi den.
 5. 'Zerbitzuaren kontsulta' sakatu, eta emaitza jasoko da.
 6. Emaitzaren kopia bat inprima daiteke, 'pdf-a sortu' botoiaren bidez. Sistemak ez ditu gordeko dokumentu horiek.
 • Gomendioak: 
  • Espedientearen Id-a: 'Datuen kontsulta' atalean kontsulta egitean, oso garrantzitsua da kontsultatzen ari den interesdunaren espedientearen zenbakia adieraztea. Honek lagunduko du traza oso bat izaten auditoriaren bat badago.
  • Baimena izan daiteke zerbitzu edo datu bera kontsultatzeko zenbait prozeduratarako; beraz, garrantzitsua da 'prozeduran' berrestea identifikatzaile zuzena erabiltzen ari dela kontsultara sartzeko.

GORABEHERA TEKNIKOAK

Edozein gorabehera tekniko izanez gero, harremanetan jarri "udalak@biscaytik.eus" helbidearekin; gaian, 'elkarreragingarritasuna' jarri; mezuan, adierazi zein den kontsultaren arrazoia, eta arazoaren pantaila-argazkia gehitu.

lagatzaile

 • Zuen datuak beste Administrazio batzuentzat ikusgai jarri – Lagatzaile bezala jokatu: hurrengoko imprimakia bete beharko da zerbitzuak nodoan argitaratzeko, zeinetan, sartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatu eta gero, lagapen-hartzaileak datuen kontsulta edo egiaztapena egiteko aukera izango duen.
  • Udaletxeen 3 erroldak ikusgai jartzeko imprimakia hemen deskargatu dezakezue. (Bidali "udalak@biscaytik.eus" helbidera)

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak herritarrei aitortzen die administrazio publikoen esku dagoeneko dauden datuak eta dokumentuak ez aurkezteko eskubidea.

Horrez gainera, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak, IV. kapituluan, elkarreragingarritasunaren protagonismoa onartzen du, eta xedatzen du administrazio bakoitzak irispidea erraztu egin beharko duela interesdunen inguruan dauzkan datuak gainerako administrazio publikoek eskuratu ahal izan ditzaten.

Urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuaren bidez, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala arautzen da; eskema horretan ezartzen da administrazio publikoek zer irizpide eta gomendio hartu behar dituzten kontuan elkarreragingarritasuna bermatzen diten erabaki teknologikoak hartzeko. Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian ezartzen diren elkarreragingarritasun-arau teknikoek alderdi jakin batzuk garatzen dira.

Datu-bitartekaritzako protokoloen elkarreragingarritasunari buruzko arau teknika da arau tekniko garrantzitsuenetako bat (2012ko ekainaren 28ko ebazpenaren bidez emana). Arau horretan zehazten da zer eginkizun dituzten bitartekotza bidezko datu-trukeetan parte hartzen duten eragileek eta zer baldintza bete behar dituzten bitartekotza bidezko datu-trukeen prozesuek. Gure plataforma arau tekniko honetan oinarritzen da.

Bestalde, urriaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren bidez araututako Segurtasunaren Eskema Nazionala dago; dekretuaren arabera, hau da eskemaren helburua: konfiantza-baldintzak sortzea bitarteko elektronikoak erabiltzeko; horretarako, hainbat neurri ezarri ditu, sistema, datu, komunikazio eta zerbitzu elektronikoen segurtasuna bermatzeko eta herritarrei eta administrazio publikoei aukera emateko baliabide horien bitartez beren eskubideak erabili eta eginbeharrak bete ditzaten.

HITZARMENAK

Dekretuak eta inprimakiak: Dekretuak eta inprimakiak araudira egokitu beharko dira eskabideak izapidetzean arazorik egon ez dadin. Hemen dituzue gida diezazuketen dokumentu batzuk:

UDALEKUEN ADIBIDEA

IMPRIMAKI ADIBIDEA DIRU-LAGUNTZetarako:

BESTE INFORMAZIO GEHIGARRIA

 • Beharrezkoa al da bizikidetza-unitateko pertsona guztien baimena lortzea, laguntza edo diru-laguntza bat lortzeko, izapideak aurera eramateko? Ez, ikusi DBEBren hurrengoko textu legala: CN19-010 DIC D19-015-eu.pdf (PDF / 481.94 KB)