Bizkaia.eus
  • Hasiera
  • Egoitza ezagutu
  • Onetsitako sinadura-sistemak

Identifikazio- eta sinadura-sistema onartuak. Erregistro-Entitatea

Interesdunek bere burua identifikatu ahal izango dira eta beren jarduera autentikatu ahal izango dute; horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak prozedura, izapide edo zerbitzu jakin bakoitzerako onetsitako identifikazio- eta sinadura-sistemak erabiliko dituzte.

Honako hauek izango dira, oro har, Bizkaiko Foru Aldundiak onetsitako identifikazio- eta sinadura-sistemak:

 

Prozedura, izapide edo zerbitzu bakoitzak zehaztu egin dezake aplikatzeko den legeria orokor eta sektorialaren arabera zer identifikazio- eta sinadura-sistema onartzen dituen elektronikoki jarduteko; beraz, erabilgarri dagoen aukera kopurua ezberdina izan daiteke sartu nahi den edukiari edo sinatu nahi den agiriari dagokion prozedura, izapide edo zerbitzuaren arabera.

ERREGISTRO-ENTITATEA

2018ko otsailaren 6ko Foru Erabakiaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak Izenpe SA sozietatearekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzea erabaki du, sozietate hori identifikazio elektronikoko bitarteko hauek emateko erregistro-entitate gisa aritu dadin:

  • B@K
  •  Entitate publikoaren ziurtagiri profesionalak/ziurtagiri pertsonalak
  • B@K Q