Zer da ordezkari bidez jardutea?

Interesdunek zerbitzuak eska ditzakete eta/edo izapide administratiboak egin ditzakete Bizkaiko Foru Aldundian, hirugarren pertsona baten bitartez (ordezkaria). Ordezkaria Bizkaiko Foru Aldundiarekiko harremana bere gain hartzen duen pertsona da, ordezkatzen duen pertsonak hori egin beharrik izan ez dezan. 

Zer da ahalordetzea?

Ahalordetzea, ahalordea ere deitua, figura juridiko bat da, aldez aurreko baimen bat, zeinaren bidez ordezkariak (ahalordedunak) zuzenean ordezkatzen duen ahalorde-emailea, eta haren izenean eta kontura jarduten eta erabakitzen duen.
 

 

Zer da Bizkaiko Foru Aldundiaren Ahalordetzeen Erregistro Elektroniko Orokorra?

Ahalordetzeen Erregistro Elektroniko Orokorra (aurrerantzean, AEE) erregistro bat da, non herritarrek beren borondatez ahalordetzeak eman eta inskriba ditzaketen, ordezkatzen dituzten pertsonek arin jardun dezaten Foru Administrazio honen aurrean.

AEEk arindu egingo du inskribatutako ordezkaritza egiaztatzeko prozesua, eta berehala egin ahal izango da; horrela, ordezkariak ez du behin eta berriz aurkeztu behar izango ordezkaritza egiaztatzeko dokumentazioa parte hartzen duen prozeduretan.

 

Zer da Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean egiten den apud acta ahalordetzea?

Apud acta ahalordetzea egintza bat da, aukera ematen diguna Foru Administrazio honen aurrean gure izenean jardungo duen pertsona bat adierazteko. Borondatezko ahalordetzea da, doakoa, eta Bizkaiko Foru Aldundian agerraldia eginez lor daiteke. Agerraldia honelakoa izan daiteke:

  • Agerraldi elektronikoa: Internet bidez, ahalorde-emaileak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan gaitutako zerbitzura sartu behar du, Ahalordetzeen Erregistroa (www.ebizkaia.eus/eu/ordezkaritza). Bertan, nork ordezkatuko duen, ahalordearen irismena eta haren indarraldia adieraziko ditu.

Jarraian (onarpena eskatzen den kasuetan), ordezkariak abisu bat jasoko du, egoitza elektronikoaren bidez ematen ari zaion ahalordetzera sar dadin eta onar dezan. Onartu ondoren, ahalordea AEEn inskribatuko da.

Horretarako, beharrezkoa da bi pertsonek horretarako onartutako identifikazio- eta sinadura-sistemetako bat izatea. Esteka honetan kontsultatu ditzakezu: sinadura elektronikorako onetsitako sistemak

  • Agerraldi presentziala: (ahalorde-emailearena eta ordezkariarena) Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionario gaituen aurrean, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan (herritarrentzako arreta-zerbituan eta eskualde bulegoetan), borondatezko ahalordetzea emateko. Ahalordetzean, esku hartzen duten bi pertsonen irismena, borondateak eta sinadura jasoko dira, bai eta haien agerraldian egon den funtzionarioaren identifikazioa eta sinadura ere.

Nork eman dezake ahalordetzea?

 Edozein pertsona fisikok edo juridikok. Pertsona juridikoen kasuan, erakundearen legezko ordezkaritza duen pertsonak.

Ahalordea bitarteko elektronikoak erabiliz emateko, Bizkaiko Foru Aldundiak onartzen duen identifikazio eta/edo sinadura elektronikoko sistemetako bat eduki behar da. Esteka honetan kontsultatu ditzakezu:  sinadura elektronikorako onetsitako sistemak

 

Agerraldi presentziala eginez gero, zure identifikazio pertsonala eraman behar duzu (NAN/AIZ edo agiri baliokidea). Pertsona juridikoek, betebehar elektronikoak dituztenez, ezin dute agerraldi presentziala egin.

Nori eman diezaioket ahalordea, nire ordezkari izan dadin?

Edozein pertsona fisiko edo juridikori. Ordezkaria pertsona juridiko bat denean, haren estatutu sozialak aurkeztu beharko dira, ordezkaritza-jarduerak egiteko ahalmena duela egiaztatu ahal izateko.

Ordezkariak baimen esplizitua eman behar du ahalordetzea AEEn inskribatzeko?

Beharrezkoa izango da ordezkariak berariaz onartzea ordezkatutako pertsonaren espedienteetan edozein jarduketa egiteko ahalmena ematen zaion borondatezko ahalordetzeetan (eskabideak eta idazkiak, errekurtsoak eta erreklamazioak aurkeztea, betebeharrak onartzea edo aitortzea, jakinarazpenak jasotzea).

 

Eman dezakedan ahalordetzeak zer irismen du?

Ahalorde-emaileak irismen orokorra edo espezifikoa duen ahalordetzea eman dezake. Hau da, zeuk zehaztu dezakezu zure ordezkariak zenbaterainoko irismena izango duen.

 

  • Borondatezko ahalordetze orokorra: ordezkariari Bizkaiko Foru Aldundian edo haren sail batean edo batzuetan edozein administrazio-jarduketa egiteko ahalmena eman diezaiokezu.

  • Borondatezko ahalordetze espezifikoa: ordezkariari Bizkaiko Foru Aldundian edo haren sailetako batean administrazio-jarduketa edo -izapide jakin batzuk egiteko ahalmena eman diezaiokezu.

Noiz jartzen da indarrean ahalordetzea?

Ordezkatutako pertsonak baimen espresua eman behar ez badu, ahalordetzearen inskripzioari alta ematen zaion egunean jarriko da indarrean. Baimen esplizitua eman behar bada, gehienez ere 10 egun baliodunen buruan jarriko da indarrean, inskripzioari alta ematen zaion egunetik zenbatzen hasita.
 

Zein da ahalordetze baten indarraldia?

 

Ahalorde-emaileak ahalordetzea erregistratzerakoan zehazten duena; gehienez ere, 5 urtekoa.

 

Aldatu edo errebokatu dezaket nire ordezkariari eman diodan ahalordea?

Bai, ordezkatutako pertsonak edozein unetan aldatu ditzake ahalordearen irismena eta indarraldia, bai eta ordezkariari ahalordea errebokatu ere.
 

Ordezkariak uko egin diezaioke Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eman zaion ahalordeari?

Bai, ordezkatutako pertsonak edozein unetan aldatu ditzake ahalordearen irismena eta indarraldia, bai eta ordezkariari ahalordea errebokatu ere.

Nola eman diezaioket alta ahalordetze bati Ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan?

Agerraldi elektronikoa: deskargatu gida
 

Igo